Estudi de mercat ( II )

QÜESTIONARIS ELABORATS PER LES COOPERATIVES PER REALITZAR L’ESTUDI DE MERCAT ENTRE L’ALUMNAT DE LA NOSTRA ESCOLA

A). Questionari de la Cooperativa  “COOPERS”:

1-Quants anys tens?

2-Ets nen o nena?

3-Quins productes t’agraden?

4-Quin producte et sembla més útil?

5-Quin compraries?

B). Questionari de la Cooperativa  ” FETAMÀ”:

1-Quina edat tens?

2-Que ets, nen o nena?

3- Quin producte et seria més útil ?

4- i tu quin compraries?

5-A quants diners els compraries?

6-Quin producte està més treballat?