Presentació de propostes per elaborar productes.

Cada sòcia i cada soci han elaborat un o dos productes per ser elaborats per la cooperativa.

Tots han estat molt interessants, tot i que haurem d’escollir uns sis o set per realitzar l’estudi de mercat  que es realitzarà amb  la participación de l’alumnat de tota l’escola.

Coopers FETAMÀ